Hướng dẫn cài xampp trên Linux

  • Giới thiệu về xampp

– XAMPP là gói cài đặt localhost được tích hợp tất cả những thành phần cần thiết như : Apache, MYSQL, PHP, Perl …
– Bản XAMPP V1.6.3a với những thông số như sau :
Các thành phần trong XAMPP 1.6.3a
+ Apache 2.2.4
+ MySQL 5.0.45
+ PHP 5.2.3 + PHP 4.4.7 + PEAR
+ PHP-Switch win32 1.0 (please use the “php-switch.bat”)
+ XAMPP Control Version 2.5
+ XAMPP Security 1.0
+ SQLite 2.8.15
+ OpenSSL 0.9.8e
+ phpMyAdmin 2.10.3
+ ADOdb 4.95
+ Mercury Mail Transport System v4.01b
+ FileZilla FTP Server 0.9.23
+ Webalizer 2.01-10
+ Zend Optimizer 3.3.0
+ eAccelerator 0.9.5.1 for PHP 5.2.3 (comment out in the php.ini)
Yêu cầu hệ thống : + 64 MB RAM (RECOMMENDED)

+ 200 MB free fixed disk

+ Windows 98, ME

+ Windows NT, 2000, XP (RECOMMENDED), WIN 7, WIN 8

Xampp là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) trên máy tính cá nhân (Localhost) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và các công cụ như PHPmyadmin

  • Down load: https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.6.30/xampp-linux-x64-5.6.30-0-installer.run
  • Hướng dẫn cài đặt

+ Bạn bật terminal lên

+ Bạn download phần mềm thư mục bất kì, ở đây mình down về thư mục xampp đã tạo sẵn (các bạn chỉ thầy thay đường dẫn /home/xampp bằng đường dẫn của bạn): cd /home/xampp

+ Sau đó bạn gõ lệnh: wget https://www.apachefriends.org/xampp-files/5.6.30/xampp-linux-x64-5.6.30-0-installer.run  (Lưu ý: ở một số phiên bản khác nhau các bạn sử dụng chuột phải -> pate hoặc Shift – Insert)

+ Sau khi down xong chúng ta cần cấp quyền để chạy tập tin vừa down vềở đây là xampp , chúng ta sử dụng lênh:

sudo chmod +x xampp-linux-x64-5.6.30-0-installer.run

+ Sau khi cấp quyền xong ta tiếp tục sử dụng lệnh để chạy xampp:

sudo ./xampp-linux-x64-5.6.30-0-installer.run

+ Sau đó xampp sẽ được di chuyển đến thưc mục mới /opt/lampp, trong thư mục này chứa một file cần chạy là manager-linux-x64.run ta sử dụng lệnh.

sudo ./manager-linux-x64.run

Sau đó sẽ hiện lên một bảng cài đặt, các bạn cài đặt bình thường như trên windowns. Vậy là các bạn đã cài đặt xong xampp.

Một lưu ý là khi tắt phần mềm xampp đi, sẽ không có icon như trên windows mà phải sử dụng lệnh:

sudo /opt/lampp/lampp start

Sau đó cả apache và mysql đều được bật. Vậy là chúng ta hoàn thành quá trình cài đặt xampp. Đến đây mình xin kết thúc bài viết tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *